ไทยจักษุ พระราม 3
168 ถ.เจริญราษฎ์ กทม.
โทร : 02-689-8888 Fax : 02-689-9909
 
 

ThaiEye Center
168 Charoenraj Rd., Bangkok
Tel: 02-689-8888 Fax: 02-689-9909 E-mail : info@thaieyeclinic.com

Copyright by ThaiEye 2009 Thailand