โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

 

            คนเป็นโรคเบาหวานนั้นร่างกายไม่สามารถใช้และเก็บน้ำตาลได้ตามปกติ เมื่อน้ำตาลในเลือดสูงมากเป็นเวลานานก็จะทำให้เส้นเลือดในตาผิดปกติ  ซึ่งทำให้ประสาทตาบวมและเส้นเลือดใหม่งอกขึ้นมา เส้นเลือดเหล่านี้จะเปราะและแตกง่าย  ทำให้การมองเห็นไม่ดีหรือเป็นมาก ๆ อาจทำให้ตาบอดได้

 

การเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตาจากโรคเบาหวาน

            เมื่อเส้นเลือดผิดปกติจะทำให้น้ำเหลืองออกมานอกเส้นเลือดทำให้จอประสาทตาบวม  ในระยะแรกอาจจะไม่มีอาการตามัว  ถ้าเป็นมากขึ้นและบวมที่จอประสาทตาตรงกลาง  จะทำให้การมองเห็นลดลงไป

            ในรายที่เป็นมากขึ้นจะมีเส้นเลือดใหม่งอกบนผิวจอประสาทตา  เส้นเลือดใหม่เหล่านี้เปราะและแตกง่าย อาจแตกและเลือดกระจายเข้าไปในวุ้นน้ำของตาทำให้มองไม่เห็น

            เส้นเลือดใหม่เหล่านี้อาจทำให้เกิดแผลเป็นและดึงจอประสาทตาฉีกขาดและประสาทตาลอก  ถ้าไม่รักษาตาบอดได้ ในขณะเดียวกันเส้นเลือดอาจงอกไปบนม่านตาทำให้เกิดต้อหินชนิดรุนแรงได้

 

อาการทางตา

            การมองเห็นอาจปกติหรือเริ่มมีอาการตามัวเนื่องจากจอประสาทตาบวม

            ในรายที่เป็นมากขึ้นมีเส้นเลือดผิดปกติงอกมาก  อาจจะแตกได้ง่าย  จะเห็นเป็นจุด ๆ หรือมองไม่เห็นเลยถ้าเลือดออกมามาก  โรคเบาหวานขึ้นตาสามารถรักษาได้ถ้าตรวจพบตอนเริ่มเป็น

 

การรักษา

1.      ฉายแสงเลเซอร์  ใช้เลเซอร์ฉายลงไปตรงเส้นเลือดงอกใหม่เพื่ออุดเส้นเลือดและฉายลงบนจอรับภาพทั่วไปเพื่อลดการเกิดเส้นเลือดใหม่  เพราะเส้นเลือดที่งอกใหม่มีผนังบางแตกง่ายและลดการเกิดจอประสาทตาลอก

2.      Vitrectomy  (ผ่าตัดน้ำวุ้นตา)

การที่มีเส้นเลือดแตกและมีเส้นเลือดคั่งอยู่ในน้ำวุ้นตา  ทำให้มองไม่เห็น  ถ้าเลือดไม่สามารถดูดซึมได้หมดเองต้องผ่าตัดเอาออก  เพื่อทำให้มองเห็นดีขึ้นและสามารถฉายเลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตาได้

สามารถป้องกันตาบอดจากเบาหวานขึ้นตาได้อย่างไร ?

            คนที่เป็นเบาหวานมานานกว่า 15 ปี โอกาสมีเบาหวานขึ้นตามากกว่า 80 %  ถ้าดูแลตัวเองดีก็จะลดอาการแทรกซ้อนจากเบาหวานขึ้นตาได้

  • คุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ระดับปกติ
  • กินอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ตรวจกับจักษุแพทย์อย่างน้อยปีละครั้ง
  • ถ้ามีอาการตามัวควรพบจักษุแพทย์ทันที
 

ThaiEye Clinic Center
168 Charoenraj Rd., Bangkok
Tel: 02-689-8888 Fax: 02-689-9909 E-mail : info@thaieyeclinic.com

Copyright by ThaiEye 2009 Thailand